Od poniedziałku  30.03.2020  zmieniamy formę przekazywania materiałów i zadań do pracy zdalnej – informacja drogą mailową lub w inny ustalony z wychowawcą sposób.

 

Lekcje  – piątek  27 marca 2020 r.

 

Język polski

Temat: Niezwykła podróż jeźdźca.

Podręcznik str.61-63

Polecenie:

1.Napisz krótkie opowiadanie pt. „Moje marzenia”.

 

Historia

Temat: Zwycięski sojusz.

Podręcznik.

Napisz krótkie opowiadanie o bitwie pod Grunwaldem.

 

Matematyka

Temat:  Dodawanie liczb mieszanych- zadania tekstowe.

 1. Przeczytać uważnie Przykład 1 str.39 podr.
 2. Rozwiązać zadanie 2,4/ str. 41 podręcznik.
 3. Pamiętaj o poprawnym zapisaniu rozwiązania zadania z treścią: pytanie, działanie, odpowiedź.

Zadanie należy wykonać  do 29.03.2020r.

 

Przyroda

Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu „Ja i moje otoczenie”.

 1. Prześlij zdjęcia prac pisemnych:

– z zeszytu (ćw. 1-17 str. 138) – podręcznik);

– z zeszytu ćwiczeń (ćw. od 1 do 5 str.72-73)

 1. Sprawdź samodzielnie swoje wiadomości uzupełniając sprawdzian. Sprawdzian możecie napisać w Wordzie lub wydrukować i napisać. Po napisaniu proszę odesłać na maila klasowego klasa4psppromna@gmail.com
  W tytule proszę wpisać przyroda oraz podać imię i nazwisko. Termin realizacji 30.03.2020 r.

sprawdzian wiadomości z działu Ja i moje otoczenie kl IV

 

Godzina z wychowawcą

Temat: Moje sukcesy i porażki w podnoszeniu poczucia własnej wartości.

 1. Zastanów się, jakie są Twoje mocne i słabe strony.
 2. Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=GutSBEon4gE&list=PLFYJMDFeaZbqfFyZfODYKGyRfJuxtgMlD&index=3&t=0s

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Propozycja ćwiczeń śródlekcyjnych.
Wykonaj  ćwiczenia , gdy poczujesz zmęczenie podczas dzisiejszej pracy przy lekcjach. Aby je poznać  kliknij poniżej w Zestaw ćwiczeń.

Zestaw ćwiczeń

 


 

Lekcje  – czwartek 26 marca 2020 r.

Język polski

Temat: Czy utwór pt. „Taki mały…” możemy nazwać baśnią?

Polecenia:

1.Wymień cechy baśni w utworze-zapisz je w zeszycie w formie punktów

2.Napisz w zeszycie, co nazywamy motywem wędrownym baśni

3.Wskaż motywy wędrowne w utworze „Taki mały…”

 

Język angielski

Topic: Kształcenie umiejętności pisania krótkiej wypowiedzi –mail do kolegi. Użycie czasu Present Simple.

Hello everyone. How are you?  I hope that you are fine.

Praca na dziś:

 1. Podręcznik str./page: 77 ćw./ex.6 Proszę przeczytać wiadomość od Liama. Zwróć uwagę, że wiadomość została napisana w czasie Present Simple. Liam w wiadomości przedstawia się pisze gdzie mieszka, ile ma lat i co lubi robić w wolnym czasie. Kiedy już przeczytasz tekst to w zeszycie odpowiedz na pytania zadane poniżej. Odpowiedzi udzielaj w czasie Present Simple (czas, który omawialiśmy przed zawieszeniem zajęć, pamiętaj, że w 3 osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę –s lub –es! Przeczenia don’t i doesn’t -3osoba liczby pojedynczej).
 2. W zadaniu 7 page 77 macie podane zwroty, które napiszecie w zeszycie i nauczycie się:

in my free time – w wolny czasie

I’m  …. years old –mam ……lat

live in – mieszkam w

on (day of a week) – w ( I podajemy dzień tygodnia) on Monday – w poniedziałek

every (week/day) –każdego/tygodnia/dnia

at the weekends – w weekendy

write soon – napiszę wkrótce

I like  – ja lubię ZAPAMIĘTAJ, że czasownik, który występuje po słowie like/lubić ma końcówkę –ing!

I like watching tv – Ja lubię oglądać tv.

I don’t like – ja nie lubię I don’t like watching TV. – Ja nie lubię oglądać TV.

do homework – odrabiać pracę domową.

 1. Teraz przejdziemy do exercise book /ćwiczeniówka ex.9 p.75. Należy odpowiedzieć na pytania dotyczące Twojego kolegi.
 2. Proszę odesłać napisane w Wordzie ćwiczenie 7 str.77 na klasowego maila do piątku 26.03.20 do godz. 17. w tytule proszę napisać j. angielski oraz imię i nazwisko.

Good luck J and have a nice weekend,

Majewska

 

Matematyka

Temat:  Dodawanie liczb mieszanych.

 1. Przeczytać uważnie Przykład 1 str.39 podr.
 2. Rozwiązać zadanie 1/ str. 40 podręcznik.
 3. Dla chętnych zad. 2/str.40 podręcznik
 4. W rozwiązaniu zadań pomocny będzie film dostępny na stronie https://pistacja.tv/film/mat00119-dodawanie-liczb-mieszanych-o-jednakowych-mianownikach-w-czesci-ulamkowej?playlist=89

Zadanie należy wykonać  do 27.03.2020r.

 

Muzyka

Temat: Twórcy i wykonawcy  muzyki.

Zaśpiewaj poznaną piosenkę link https://www.youtube.com/watch?v=7EPZ2sUdY0o

 1. Zapoznaj się z treścią na str. 82-83
 2. Wypisz kompozytorów ze str.92
 3. Wybierz jednego i napisz kilka zdań do zeszytu (krótki referat) o wypranej postaci. Prześlij zdjęcie do oceny krótkiego referatu o wybranym kompozytorze.

 

Religia

Temat: Największe przykazanie.
1. Przeczytaj tekst ze str. 72-73.
2. Wykonaj zadanie 1 i 2 str. 73
3. Pomódl się o ustanie epidemii  koronawirusa.

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalenie układu tanecznego poznanego na lekcji.

Youtube: Tańcz  z nami – instruktorami –Tańcz, tańcz …
https://www.youtube.com/watch?v=CYvrLNNRtTc

 

 


 

Lekcje  – środa 25 marca 2020 r.

Język polski

Temat: Taki mały może dobrym być.
Podręcznik cz.2, dział 2-Tekst str.52-60
Polecenia:
1.Przeczytaj tekst po cichu, ze zrozumieniem
2.Wskaż elementy świata przedstawionego (bohaterowie, czas akcji, miejsce akcji)
3.Napisz w zeszycie w kilku zdaniach, jak oceniasz zachowanie bohatera.

 

Język angielski

Topic: Rozumienie tekstu pisanego : „ Elephant training”.

Hello everyone.  I hope that you are okey.

Praca na dziś:

 1. Podręcznik page: 74. Proszę przeczytać tekst ze zrozumieniem!!! i odpowiedzieć na pytanie Who are Ditaka and Tai? w zeszycie pełnym zdaniem.
 2. W ćwiczeniu/exercise 2 str./page 74 z tekstu wybrać właściwe wyrazy i zastąpić nimi wyrazy pogrubione, które są niewłaściwe w zeszycie przepisując całe poprawne zdania.
 3. W ćwiczeniu/exercise 3str./ page 74 należy podpisać rysunki wyrazami z żółtej ramki.
 4. Przepisać do zeszytu i nauczyć się słownictwa poniżej:

wet –mokry, wilgotny

river -rzeka

back- tył, plecy, grzbiet

rest -odpoczywać

wash – myć

tourist – turysta

 1. ćwiczeniówka exercises 1-3 page 72. Zadanie 3 proszę przepisać i przetłumaczyć na j. polski i nauczyć się zwrotów.

 

Plastyka

Temat: Warsztat grafika

1) Zapoznaj się z treścią zamieszczoną w podręczniku do plastyki str. 82-83.

2) Prześlij zdjęcie pracy ze str. 81.

 

Wych. fizyczne

Doskonalenie układu tanecznego poznanego na lekcji wychowania fizycznego- można skorzystać z youtube: Tańcz  z nami – instruktorami –Tańcz, tańcz …
https://www.youtube.com/watch?v=CYvrLNNRtTc

 


 

Język polski

Praca z baśniami Andersena.
Utrwalanie wiadomości o częściach zdania.

Język angielski

Utrwalanie wiadomości dotyczących czasu Present simple , przysłówków częstotliwości, użycia czasownika „can” oraz słownictwo z działu „6” (szóstego).
Wykonać ćwiczenia ze stron: 70, 71, 72, 73 z ćwiczeniówki.

Historia

Powtórzenie zrealizowanego materiału – dział IV.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych:
– zad. 1, 2, 3, 4 str. 37 podręcznik;
– zad. 5, 6, 7, 8 str. 38 podręcznik;
– zad. 2, 3 str. 24 podręcznik.

Przyroda

Powtórzenie działu „Ja i moje otoczenie” (przygotowanie do sprawdzianu)
– ćwiczenia od 1 do 17  str. 138 z podręcznika pisemnie do zeszytu;
– ćwiczenia od 1 do 5 str. 72-73 z zeszytu ćwiczeń.

Plastyka

Wykonaj zadanie ze strony 81.

Muzyka

Powtórzenie wiadomości z muzyki z II półrocza.

Informatyka

Czarujemy z Baltiem podręcznik str.54,55 ćwiczenia:1,2, 3.Korzystaj z gotowych plików  ćwiczeniowych-strefa ucznia Migra.

Religia

Na kartce z zeszytu wykonaj zad. 1 i 2 ze str. 69 oraz 1 i 2 ze str. 71.
Dodatkowo można skorzystać ze strony https://straznicyslowa.pl/.

Kategoria: Bez kategorii