Od poniedziałku  30.03.2020  zmieniamy formę przekazywania materiałów i zadań do pracy zdalnej – informacja drogą mailową.

 

Lekcje  – piątek –  27 marca 2020 r.

 

Język polski

Zadania na 26 i 27 marca 2020 (2 lekcje)

Temat:  Czemu generała Sowińskiego można nazwać bohaterem?

 1. Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst pt: Sowiński w okopach Woli ze stron 91- 93. Czasem aby zrozumieć  tekst, zwłaszcza bez pomocy nauczyciela, trzeba go przeczytać  2 lub trzy razy. Pamiętajcie też o wyjaśnianiu trudnych słów, których objaśnienia są na marginesach w podręczniku.
 2. Przepiszcie do zeszytu definicję słowa Apel – z marginesu podręcznika na stronie 95.
 3. Zrób ćwiczenia 8. i 9. s. 95. Nie musicie rysować postaci generała, możecie w kółku po prostu napisać generał Sowiński, tak samo jak robimy często na lekcjach.
 4. Zadanie dla chętnych: Napisz plan wydarzeń utworu.
 5. Pamiętajcie o zrobieniu zdjęć i przesłaniu prac.

 

Matematyka

Temat:  Obliczanie procentu danej liczby- zadania tekstowe

 1. Dokończyć obejrzenie filmu na stronie

https://pistacja.tv/film/mat00165-obliczanie-procentu-danej-liczby?playlist=275

(od minuty  7:07 do końca filmu 11:10),

 1. Rozwiązać zadanie 2,3/ str. 158 podręcznik cz.1

Zadanie należy wykonać  do 29.03.2020r.

 

Geografia

Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu „Krajobrazy Polski 2”.

 1. Prześlij zdjęcia prac pisemnych:

– z zeszytu (ćw. 1-6 str. 83-84) – podręcznik);

– z zeszytu ćwiczeń (ćw. od 1 do 5 str. 50- 51)

 1. Sprawdź samodzielnie swoje wiadomości uzupełniając sprawdzian. Sprawdzian możecie napisać w Wordzie lub wydrukować i napisać. Po napisaniu proszę odesłać na maila klasowego klasa5psppromna@gmail.com W tytule proszę wpisać geografia oraz podać imię i nazwisko.      Termin realizacji 30.03.2020 r.

sprawdzian klasa V

 

Biologia

Temat: Pęd. Budowa i funkcje łodygi.

Wiadomości do tematu uczniowie znajdą korzystając z https://epodreczniki.pl/a/lodyga/DDyUpE14m
lub podręcznika szkolnego  ( str.102-105).
W zeszycie przedmiotowym, pod tematem lekcji proszę przepisać w formie notatki  informacje  znajdujące się w podręczniku (str.105), zatytułowane To najważniejsze!

Praca domowa: Załączam kartę pracy, którą należy uzupełnić i przesłać do sprawdzenia do dnia
03 .04.2020r.

karta-pracy-ped-budowa-i-funkcje-lodygi

 

Religia

Temat: Jezus – Bóg i człowiek.

 1. Przeczytaj fragm. z Pisma św. – str. 89.
 2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=u5xd1uGVGPI
 3. Na podstawie tekstu ze str. 90-91 wykonaj zad. 1 i 2 str. 91.
 4. Pamiętaj o codziennej modlitwie. Możesz ją ofiarować w intencji ustąpienia epidemii.

 


 

Lekcje  – czwartek 26 marca 2020 r.

Język polski

Zadania na 26 i 27 marca 2020 (2 lekcje)

Temat:  Czemu generała Sowińskiego można nazwać bohaterem?

 1. Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst pt: Sowiński w okopach Woli ze stron 91- 93. Czasem aby zrozumieć  tekst, zwłaszcza bez pomocy nauczyciela, trzeba go przeczytać  2 lub trzy razy. Pamiętajcie też o wyjaśnianiu trudnych słów, których objaśnienia są na marginesach w podręczniku.
 2. Przepiszcie do zeszytu definicję słowa Apel – z marginesu podręcznika na stronie 95.
 3. Zrób ćwiczenia 8. i 9. s. 95. Nie musicie rysować postaci generała, możecie w kółku po prostu napisać generał Sowiński, tak samo jak robimy często na lekcjach.
 4. Zadanie dla chętnych: Napisz plan wydarzeń utworu.
 5. Pamiętajcie o zrobieniu zdjęć i przesłaniu prac.

 

Historia

Temat: Kryzys i odbudowa państwa Piastów

Polecenia:

1.Zapoznać się z tematem lekcji

2.Opisać w zeszycie wydarzenia związane z kryzysem monarchii piastowskiej:

 1. a) Powstanie ludowe
 2. b) Bunt możnych
 3. c) Najazd Brzetysława.

 

Matematyka

Temat:  Obliczanie procentu danej liczby.

 1. Przeczytać uważnie Przykład 3 str.157 podręcznik cz.1
 2. Rozwiązać zadanie 6a,b/ str. 158 podręcznik cz.1
 3. W rozwiązaniu zadań pomocny będzie film dostępny na stronie https://pistacja.tv/film/mat00165-obliczanie-procentu-danej-liczby?playlist=275

(pierwsze 3 minuty 20 sekund filmu)

Zadanie należy wykonać  do 27.03.2020r.

 

Informatyka

Zapoznaj się z tematem „Programujemy historyjkę”. Następnie wykonaj ćwiczenie 8 str. 86 podręcznik.

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalenie układu tanecznego poznanego na lekcji.

Youtube: Tańcz  z nami – instruktorami –Tańcz, tańcz …
https://www.youtube.com/watch?v=CYvrLNNRtTc

 


 

Lekcje  – środa 25 marca 2020 r.

Język polski

Notatki w zeszycie proszę prowadzić tak, jak na normalnej lekcji, czyli zapisujcie daty, numery lekcji i tematy itd.

Proszę w zeszycie zapisać  temat lekcji:  Ostatnia bitwa generała .

 1. Przeczytajcie teksty ze strony 90 w podręczniku (tekst pt: Reduta 56 oraz wszystkie informacje z marginesów na tej stronie – tzw. Podejmij temat.)
 2. Na podstawie tekstu wymień w zeszycie najważniejsze wydarzenia z dziejów reduty oraz dlaczego Reduta Wolska przeszła do legendy walk o niepodległość
 3. Zróbcie zdjęcie swoich notatek i prześlijcie na adres: klasa5psppromna@gmail.com

PROSZĘ  WYSYŁAĆ NA TEN ADRES WSZYSTKIE PRACE (W ZALEŻNOŚCI OD WSKAZAŃ NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH  PRZEDMIOTÓW ALBO ZDJĘCIA ZESZYTÓW ALBO PLIKI KOMPUTEROWE)

Język angielski

Topic: Rozumienie tekstu pisanego : The crystal Ball Mystery. We aren’t thieves”.

Hello everyone.  I hope that you are okey.

Praca na dziś:

 1. Podręcznik page: 72. Proszę przeczytać tekst komiksu ze zrozumieniem!!! i odpowiedzieć na pytanie Who can fly a helikopter? w zeszycie pełnym zdaniem.
 2. W ćwiczeniu/exercise 2 str./page 72 proszę w skazać zdania prawdziwe a te, które są fałszywe poprawić tak aby były prawdziwe na podstawie tekstu komiksu w zeszycie.
 3. W ćwiczeniu/exercise 3str./ page 72 należy uzupełnić zdania wyrazami z żółtej ramki tak aby powstały poprawne zdania.
 4. Przepisać do zeszytu i nauczyć się słownictwa poniżej:

rafting –spływ pontonem górską rzeką

Fly – latać

kidnapped – porwany

kidnap –porwać kogoś

keep  – trzymać

followed – podążać/śledzić

tell lies – kłamać/mówić kłamstwa

thief/thieves –złodziej/złodzieje

 1. ćwiczeniówka exercises 1-2 page 70.

 

Historia

Temat: Bolesław Chrobry i jego państwo
Polecenia:
1.Zapoznać się z tematem z podręcznika
2.Ćwiczenie w zeszycie:
a) Wskaż okoliczności i znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego
b) Wyjaśnij pojęcie: relikwia
c) Napisz, jakie znaczenie miała koronacja Bolesława Chrobrego

Plastyka

Temat: Martwa natura. Apetyczny posiłek.

1) Zapoznaj się z treścią zamieszczona w podręczniku do plastyki str. 71-72.

2) Wykonaj zadanie ze str. 73. Zdjęcia prześlij najpóźniej w poniedziałek 30 marca.

Poproszę również o przesłanie zdjęcia poprzedniej pracy ze str. 75.

 

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie układu tanecznego poznanego na lekcji wychowania fizycznego- można skorzystać z youtube: Tańcz  z nami – instruktorami –Tańcz, tańcz …
https://www.youtube.com/watch?v=CYvrLNNRtTc

 

———————————————————————————————–

Język polski

Ćwiczenia powtórzeniowe z działu VII z podręcznika (str. 76).
Napisać charakterystykę wybranego bohatera dowolnej lektury.

Język angielski

Utrwalanie wiadomości dotyczących czasu Past simple oraz słownictwo z działu „6” (szóstego).
Nauczyć się czytać czytanki ze str. 74 (podręcznik).
Wykonać ćwiczenia z ćwiczeniówki ze stron: 70, 71, 72, 73.

Historia

Utrwalenie zrealizowanego materiału – przygotowanie do sprawdzianu – dział V.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości dotyczących ułamków dziesiętnych i procentów.
Uzupełnić brakujące ćwiczenia od str. 58 do str. 79 – ćwiczeniówka.

Biologia

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących tkanek roślinnych oraz organu podziemnego rośliny jakim jest korzeń.

Geografia

Powtórzenie działu od str. 59 do str. 82 (przygotowanie do sprawdzianu).
– ćwiczenia od 1 do 6  str. 83-84 z podręcznika pisemnie do zeszytu pisemnie;
– ćwiczenia od 1 do 5 str. 50-51 z zeszytu ćwiczeń.

Plastyka

Wyszukaj w Internecie reprodukcji jednorożca, smoka, mantykory, gryfa. Wykonaj zadanie ze strony 75.

Muzyka

Powtórzenie wiadomości z muzyki z II półrocza.

Religia

Podręcznik str. 86-91. Wykonaj zad. 1 i 2 ze str. 88 oraz 1 i 2 ze str. 91.
Dodatkowo można skorzystać ze strony https://straznicyslowa.pl/.

Kategoria: Bez kategorii