Od poniedziałku  30.03.2020  zmieniamy formę przekazywania materiałów i zadań do pracy zdalnej – informacja drogą mailową.

 

Lekcje  – piątek –  27 marca 2020 r.

 

Język polski

 1. i 28. marca 2020

Temat (2 lekcje): Dlaczego Bajdała kłóci się z Bogiem?

 1. Przeczytaj informacje o Bolesławie Leśmianie, s. 186
 2. Przeczytaj utwór pt: Dusiołek s. 189 – 190.
 3. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=N-bvw-LaZ1M
 4. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia  1- 6. S. 190 – 191.
 5. Zapisz notatkę w dowolnej formie i zapamiętaj:

BALLADA

 • Gatunek synkretyczny, czyli zawiera cechy dwóch rodzajów literackich.
 • Wypowiada się w niej narrator (cecha epiki), ale utwór jest wierszowany (cecha liryki)
 • Inspiracją do napisania ballad są często wierzenia ludowe.
 • Ważnym elementem tych utworów jest przyroda – często stanowi ona tło utworu.
 • Nastrój utworu jest tajemniczy i groźny.
 1. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia 9.  i  13. – tylko podpunkt B.  (na ocenę). To ćwiczenie proszę napisać w Wordzie i przesłać do wtorku 31.03.2020.

 

Historia

Temat: Sprawa polska w okresie I wojny światowej. Zakończenie I wojny światowej.

Polecenia:

1.Zapoznać się z tematem z podręcznika.

2.Wypisz przykłady postępu technologicznego w czasie I wojny światowej .

 

Matematyka

Temat: Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego-zadania.

 1. Obejrzyj film zamieszczony na stronie:  https://pistacja.tv/film/mat00356-wartosc-liczbowa-jednomianu?playlist=109  (trwa 6:02 minut)
 2. Rozwiąż zadania 3,4 str.152,153 podręcznik.

Zadania należy wykonać  do 29.03.2020r.

 

Chemia

Lekcja

Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego.

 1. Analiza przykładu z podręcznika str.137.

10 g ołowiu   +  1,55 g siarki= 11,55 grama siarczku ołowiu (II)

10 g ołowiu  + 3 gramy siarki  =  11,55 grama siarczku ołowiu (II)   +  1,45 grama siarki, która nie przereagowała

( siarka w nadmiarze)

 

2.Prawo stałości składu związku chemicznego

W każdym związku chemicznym stosunek mas pierwiastków jest stały i charakterystyczny dla danego związku

 1. Przykład

24g                         32 g                        56 g

Mg              +            S              →           MgS

10 g                        xg                             yg

 

Proporcje:

24g – 32 g

10g –x

10∙32=x∙24

320=24x

X=13,3(3) g siarki

 

Praca domowa:

Ułóż proporcję do powyższego równania i oblicz ile wynosi  y.

 

Muzyka

Temat: Akademia młodego melomana.W marszowym rytmie.

 1. Zapisz do zeszytu:

Marsz-utwór muzyczny o dominującym znaczeniu rytmu.

Wyróżniamy wiele gatunków marszów: wojskowy, żałobny, weselny, charakterystyczny.

 1. Przeczytaj informacje w książce str.83-86
 2. Posłuchaj  utwory i zapisz w zeszycie ich  tytuły.

https://www.youtube.com/watch?v=TOWdT6Drvwk

ten sam utwór w układzie  tanecznym

https://www.youtube.com/watch?v=lociRPkaQ3w

https://www.youtube.com/watch?v=msDdyoqbKeA

https://www.youtube.com/watch?v=Qzoqfsknzgg

Praca zdalna na ocenę( prześlij na e-maila)

Wyszukaj i wypisz do zeszytu  na stronach WWW, literaturze muzycznej utworów w rytmie marsza

 

Informatyka – Gr. II

Praca samodzielna ucznia.

 1. Proszę przeczytać.

Z podręcznika:

Rozdział IV.  Temat 15. Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego.

 • 1. Zasady wprowadzania informacji do tabeli arkusza kalkulacyjnego.
 • 2. Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego.
 1. Wykonaj zadanie 4 strona 167 (w ramach możliwości).

Zachęcam do odwiedzenia strony https://www.migra.pl/

Szczególnie polecam stronę   https://dlaucznia.migra.pl/ – na tej stronie ( po wybraniu odpowiedniej klasy – podręcznika)  znajdziesz zakładki:

 • Praca samodzielna
 • Pliki ćwiczeniowe – znajdują się przykładowe ćwiczenia do danego tematu. Są  one w  Microsoft Office lub LibreOffice (można go z Internetu pobrać bezpłatnie)
 • Podręcznik online
 • Program Baltie – są tam przykładowe filmiki, oraz linki http://baltie.com/pl/ do darmowego pobrania programu na własny komputer.
 • Program Scratch – są tam przykładowe filmiki, oraz linki https://scratch.mit.edu/ do darmowego pobrania programu na własny komputer (można sie logować praca lub nie (wtedy na dole zakładka Wsparcie, następnie pobierz.

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Propozycja ćwiczeń śródlekcyjnych.
Wykonaj  ćwiczenia , gdy poczujesz zmęczenie podczas dzisiejszej pracy przy lekcjach. Aby je poznać  kliknij poniżej w Zestaw ćwiczeń.

Zestaw ćwiczeń

 


 

Lekcje  – czwartek 26 marca 2020 r.

Język polski

Temat lekcji:  Miłość w czasie strasznym.

 1. Przeczytaj ze zrozumieniem wiersz pt: Dwie krople Z. Herberta ze s. 206 w podręczniku.
 2. Przeczytaj informacje:
t e k s t i n t e r p r e t a c j a
Lasy płonęły –
a oni
na szyjach splatali ręce
jak bukiety róż
Płonące lasy to symbol jakichś wielkich kataklizmów w dziejach ludzkości. Największym pamiętanym w historii Polski była II wojna światowa. Pochłonęła ona miliony istnień ludzkich. W pierwszej strofie widzimy zakochanych. Pomimo katastrofy splatali sobie wzajemnie na szyjach ramiona. Stojąc przytuleni do siebie przypominali bukiety róż.
ludzie zbiegali do schronów –
on mówił że żona ma włosy
w których się można ukryćokryci jednym kocem
szeptali słowa bezwstydne
litanię zakochanych
Trwała wojna, ludzie ginęli, groziło im wielkie niebezpieczeństwo, a mimo to kochali się, mówili sobie komplementy. Na przykład zakochany mówił swojej dziewczynie na temat jej włosów, że mógłby się w nich ukryć. Miała je pewnie tak długie i gęste. Okryci kocem szeptali sobie miłosne słowa i całą litanię słów, jakie mówią sobie zakochani.
Gdy było bardzo źle
skakali w oczy naprzeciw
i zamykali je mocnotak mocno że nie poczuli ognia
który dochodził do rzęsdo końca byli mężni
do końca byli wierni
do końca byli podobni
jak dwie krople
zatrzymane na skraju twarzy
W chwilach tragicznych, złych zatapiali swoje spojrzenia w sobie wzajemnie, aby tam ukryć się przed innymi, bo chcieli zapomnieć o otaczającej ich wojnie. Następnie zamykali oczy bardzo mocno, by nie uleciał ów obraz miłości i bezpieczeństwa. „Nie poczuli ognia, który dochodził do rzęs” – to symbol być może ich śmierci zamykającej ludzkie cierpienie. Tutaj podmiot opowiadający historię tej pary używa czasu przeszłego. Zatem ci młodzi ludzie zginęli. Byli odważni i mężni, wierzyli sobie, swoim ideałom. Do końca byli też podobni do siebie, jak dwie krople łez ściekających po policzkach. Być może są to policzki podmiotu, świadka tych wydarzeń lub osoby wspominających zakochaną parę.

Miłość to wielkie uczucie. Potrafi przetrwać wojnę i… ludzi.

 

Wiersz ma nastrój minorowy, jest pełen smutku. Widzimy tu parę zakochanych podczas wojny. Ich miłość jest ponad wydarzeniami historycznymi, ponad historią. To sugeruje, iż tylko miłość jest w stanie przetrwać katastrofę. Zakochani mówią sobie miłe słowa, pomimo tragedii, jak trwa wokół nich. Jest jedyną wartością, jak może ich ocalić. Losy zakochanych są też symbolem pokolenia Kolumbów rocznik 20. Było to pokolenie młodzieży wchodzącej w dorosłe życie podczas niemieckiej okupacji. Wielu z nich zginęło podczas powstania warszawskiego, jest o nich mowa także w „Kamieniach na szaniec”. Obraz tych młodych ludzi odnajdujemy w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – poległ w powstaniu. Zakochana para młodych ludzi zapatrzyła się w siebie, nawet nie poczuli żaru ognia, jaki zakrył ich ciała. Pierwsze płonęły włosy, rzęsy, ale oni tego nie czuli. Tak bardzo się kochali i ta ich miłość jest wartością ponadczasową.
“Dwie krople” mogą być symbolem dwojga ludzi kochających się mimo wojny, niejako na złość jej, ponieważ miłość oznacza tworzenie nowej wartości, więzi pomiędzy ludźmi, zaś wojna to działania destrukcyjne, niszczące wszystko. Dwie krople, a nie trzy lub pięć, ponieważ symbolizują one dwoje zakochanych. Dlaczego krople łez, a nie krople deszczu? Być może chodzi o pamięć i żal po stracie całego pokolenia młodzieży, a szczególnie tych, którzy zginęli podczas działań wojennych. Dlaczego krople, dlaczego nie ulewa cała? Chodzi o ukazanie uczucia tak delikatnego jak kropla, ludzi tak delikatnych, zupełnie bezbronnych wobec historii.

 

 1. Na podstawie powyższych informacji sporządź  w zeszycie notatkę w dowolnej formie (może to być np. tabela, schemat lub inne)
 2. Wykonaj zad. 7. S. 207 w podręczniku.

 

Język angielski

Topic:  Ćwiczenia  kształtujące umiejętności rozumienia tekstu pisanego „Why not try a new hobby?”.

Hello everyone. How are you today? I hope that you are fine.

Praca na dziś:

 1. Ćwiczeniówka str/page.78 ex. B mamy tekst „Why not try a new hobby?”. Proszę tekst przeczytać akapit po akapicie zastanawiając się o czym mówi każdy akapit.
 2. Następnie w wolne miejsca/gaps wstawicie właściwe zdania/sentences, które znajdują się nad tekstem od a do e.
 3. Do zrobienia macie zadanie/exercise C page 79. Należy przeczytać tekst ze zrozumieniem a następnie uzupełniacie luki podanymi w ramce nad tekstem czasownikami.
 4. Ćwiczenia B i C wysyłacie na maila klasowego. UWAGA ćwiczenia piszecie w Wordzie w następujący sposób:

Ex.B  p.78

1a, 2c,3b……………

Ex.C p.79

1.do,2.can…………

Czyli same odpowiedzi. W tytule piszecie j. angielski i swoje imię i nazwisko oraz klasę.

Pracę domową należy odesłać do poniedziałku do godziny 9.00 na Wasz mail.

Good luck

Majewska J

 

Język rosyjski

 

Biologia

Temat: Układ oddechowy- praca sprawdzająca opanowanie wiadomości.

Proszę pobrać załączoną kartę pracy, udzielić odpowiedzi i przesłać do sprawdzenia do dnia 30.03.2020r.

Układ oddechowy- karta sprawdzająca opanowanie wiadomości.

 

Plastyka

Temat: Symbol i znak w dziele sztuki.

Korzystając z informacji zawartej w podręczniku na str. 86 i przykładami obrazów z internetu, wykonaj prace plastyczną (farbami plakatowymi) pt.: Martwa natura typu vanitas.

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalenie układu tanecznego poznanego na lekcji.

Youtube: Tańcz  z nami – instruktorami –Tańcz, tańcz …
https://www.youtube.com/watch?v=CYvrLNNRtTc

 

Godzina z wychowawcą

Temat: Rozwijanie swoich zainteresowań i hobby.

 1. Zapoznaj się z tekstem na stronie internetowej: https://www.joulenka.pl/jakie-sa-hobby/
 2. Zastanów się, które z tych hobby mogłabyś/ mógłbyś zacząć realizować.

 

 


 

Lekcje  – środa 25 marca 2020 r.

Język polski

Prowadźcie zeszyty tak jak na każdej lekcji, tzn. zapisujcie datę, numer lekcji  oraz temat.  Pamiętajcie o  zrobieniu zdjęć i przesłaniu zapisów w zeszycie na klasowego maila. Systematycznie będę Wam wstawiała oceny za prace.

Temat lekcji:  W ogrodzie uczuć – Jan Lechoń: Sprzeczka.

 1. Przeczytaj ze zrozumieniem wiersz ze str. 202 w podręczniku.

Jeśli twierdzisz, że  nie zrozumiałeś – przeczytaj jeszcze raz.

Czasem aby zrozumieć  poezję,  trzeba teksty czytać spokojnie, kilkakrotnie. Na pewno nie należy się też zniechęcać.

 1. Odpowiedz pisemnie na zad. 1., 2., s. 203
 2. Przyjrzyj się zdjęciu obrazu ze s.203 i postaraj się zapamiętać nazwisko malarza i tytuł obrazu
 3. Podaj dwa argumenty na to, że ten obraz można nazwać ilustracją wiersza.

 

Język angielski

Topic: Kształcenie umiejętności rozumienia tekstu pisanego z działu „Time out”.

Hello everyone.  I hope that you are okey.

Praca na dziś:

 1. Podręcznik str.106 są krótkie teksty reklamujące zajęcia na które możemy uczęszczać w czasie wolnym / Time out/ i rozwijać swoje zainteresowania.
 2. Przeczytajcie te teksty i nauczcie słownictwa z tabeli Word Focus.
 3. Zadanie A dopasujcie zainteresowania do obrazków.

circus skills –umiejętności cyrkowe

baking – pieczenie

robotics club- klub robotyki

singing – śpiewanie

gardening club –klub ogrodniczy

orgiami – orgiami czyli robienie różnych rzeczy z papieru np. kwiatki, drzewka.

 1. W tabelce Skills Booster p. 107 wstawcie w luki odpowiednie akapity od a do e part 1 i od a do h part 2 tak aby powstał spójny tekst.
 2. Zestaw zwrotów do zapamiętania z ćwiczenia G p.107

build his confidence – nabierać pewności siebie

practise the skills –doskonalić swoje umiejętności

make new friends – zawierać nowe przyjaźnie/znajomości

solve problems – rozwiązywać problemy

join a club- dołączyć do klubu

program a robot – zaprogramować robota

 

Matematyka

Temat: Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.

 1. Przeczytaj i przeanalizuj tekst „Jak zbudowane jest wyrażenie algebraiczne”-

dostępny na stronie internetowej:

https://epodreczniki.pl/a/wyrazenia-algebraiczne/DdLuhthhR

 1. Zapisać do zeszytu i zapamiętać tekst ramki str. 152/ podręcznik.
 2. Wykonać w zeszycie zadania: 1,2 str.152 podr.

Termin wykonania zadań : 27.03.2020.

 

Geografia 

 1. Praca domowa z 12.03.2020 r.- termin realizacji: do 27 marca 2020 r.

Na podstawie dostępnych źródeł informacji zaplanuj wycieczkę po najbliższej okolicy, zakładając, że będzie ona obejmować obszar znajdujący się w promieniu 50 km od twojego miejsca zamieszkania.

 1. Napisz samodzielnie sprawdzian i prześlij na adres e- mail do 27 marca 2020 r. Treść sprawdzianu otrzymasz od wychowawcy.

 

Religia

Temat: Moje rekolekcje.

1) Przeczytaj tekst ze str. 282-283.

2) obejrzyj króciutki film (4:36): https://www.youtube.com/watch?v=9j8Txrp9uIU

3) Zapisz powyższy temat w zeszycie i korzystając z fragmentu Pisma św. ze str. 283 odpowiedz pisemnie na pytanie: Jakich ludzi symbolizuje ziarno padające koło drogi, a jakich padające na żyzną ziemię?

Termin wykonania zadania: 27.03.2020 r.

 

Wychowanie fizyczne

Doskonalenie układu tanecznego poznanego na lekcji wychowania fizycznego- można skorzystać z youtube: Tańcz  z nami – instruktorami –Tańcz, tańcz …
https://www.youtube.com/watch?v=CYvrLNNRtTc

 

 

————————————————————————————————————

 

Język polski

Napisz charakterystykę Herkulesa Poirot.
Czytaj lekturę „Balladyna” J. Słowackiego.
Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń od str. 198 do 235.

Język angielski

Utrwalanie wiadomości dotyczących zaimków wskazujących, przedimków oraz słownictwo z działu szóstego str. 140 podręcznik, writing str. 167 podręcznik.
Wykonać ćwiczenia ze stron 68-77 z ćwiczeniówki.
Na kartce napisać ćwiczenie D ze str. 73 z ćwiczeniówki.

Język rosyjski

1) Napisz do kolegi życzenia z okazji urodzin.

2) Przetłumacz na język rosyjski:

Biała bluzka –

Szary wilk –

Czerwony rak –

Brązowe okno –

Niebieskie niebo –

Ciekawa książka –

3) Liczebniki zapisz słownie.

8-

12-

47 –

89-

123-

346 –

4) Numery telefonów zapisz słownie:

112 –

997 –

998-

999-

Historia

Utrwalenie wiadomości – dział III.

Matematyka

Powtórzenie wiadomości pola wielokątów.
zad. od 1 do 12 str. 145, 146 podręcznik.

Zapisywanie wyrażeń algebraicznych – ćwiczenia.
Zad. 11, 13, 14, 15 str. 150, 151 podręcznik.

Fizyka

Wykres ruchu drgającego – ćwiczenia.
Zad. 2, 3, 4 str. 170.

Biologia

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących układu oddechowego – przygotowanie do zaplanowanego sprawdzianu.

Chemia

Zadania powtórzeniowe z podręcznika do chemii:
Zadanie 1 str 28, Zadanie 3 str.28, Zadanie 3 str.32, Zadanie 3 str 41

Geografia

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu III „Główne zagadnienia gospodarcze Polski”  (przygotowanie do sprawdzianu).
Na podstawie dostępnych źródeł informacji zaplanuj wycieczkę po najbliższej okolicy, zakładając, że będzie ona obejmować obszar znajdujący się w promieniu 50 km. Od twojego miejsca zamieszkania.

Plastyka

Symbol i znak w dziele sztuki. – str. 85-87. Wykonaj pisemnie zadanie ze strony 87.

Muzyka

Powtórzenie wiadomości z muzyki z II półrocza.

Informatyka
Gr. 1 (zajęcia w środę)

Praca samodzielna ucznia

 1. Proszę przeczytać.

Z podręcznika:

Rozdział IV.  Temat 14. Komórka, adres, formuła.

 • 1. Zastosowanie i budowa arkusza kalkulacyjnego.
 • 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.
 • 3. Podstawowa własność arkusza kalkulacyjnego.
 • 4. Zasada adresowania względnego.

Temat 15. Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego.

 • 1. Zasady wprowadzania informacji do tabeli arkusza kalkulacyjnego.
 • 2. Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego.
 1. Wykonaj zadanie 4 strona 167 (w ramach możliwości).2 (zajęcia w piątek)

Praca samodzielna ucznia

 1. Proszę przeczytać.

Z podręcznika:

Rozdział IV.  Temat 14. Komórka, adres, formuła.

 • 1. Zastosowanie i budowa arkusza kalkulacyjnego.
 • 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.
 • 3. Podstawowa własność arkusza kalkulacyjnego.
 • 4. Zasada adresowania względnego.
 1. Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3 4 strona 164 – 166 (w ramach możliwości)

Religia

Odpowiedz pisemnie na pytania kontrolne:
2 str. 203 – (treść 152-154),
4 str. 203 – (treść 157-161),
7 str. 203 – (treść 162-163).

Kategoria: Bez kategorii