Od poniedziałku  30.03.2020  zmieniamy formę przekazywania materiałów i zadań do pracy zdalnej – informacja drogą mailową lub w inny ustalony z wychowawcą sposób.

 

Klasa I
Wychowawca kontaktuje się bezpośrednio ze wszystkimi rodzicami na zamkniętej grupie na Facebook. Przesyła materiały, otrzymuje informacje zwrotne. Taka forma została zaakceptowana przez wszystkich rodziców zgłoszona dyrektorowi szkoły.

Klasa III

·        1 tematyka
·        ED. MATEMATYCZNA ·        Zad.1

·        Zmierz wzrost wszystkich domowników. Zapisz w zeszycie pomiary. Oblicz różnicę pomiędzy najwyższym a najniższym członkiem rodziny.

·        Zad. 2.

·        Oszacuj (czyli w przybliżeniu) ile kroków zrobisz od drzwi wejściowych do drzwi Twojego pokoiku. Zapisz liczbę szacowaną.

·        A teraz przejdź ten dystans i zapisz, ile wykonałeś kroków. Porównaj wynik J

·        Zad. 3

·        Oblicz obwód stołu, przy którym całą rodziną spożywacie posiłki. Zapisz działanie.

·        ED. POLONISTYCZNA ·        Zad. 1

·        Napisz list do Zimy, w którym ją pożegnasz.

·        Pamiętaj o elementach, które musi zawierać list: miejscowość, data, nagłówek, zwroty grzecznościowe z dużej litery i podpis.

·        Zad. 2

·        Podkreśl w liście czasowniki.

·        Zad. 3

·        Ułóż podkreślone czasowniki w kolejności alfabetycznej.

·        2 tematyka
·        ED. MATEMATYCZNA ·        Zad. 1

·        Każdy kubek w Twojej kuchni kosztuje 4 zł. Policz, ile warte są wszystkie kubki. Zapisz działanie.

·        Zad. 2

·        Masz 100 zł, sprawdź, czy możesz kupić kubki ze swojej kuchni J, a jeżeli Ci brakuje, to ile? Zapisz działanie.

·        Zad. 3

·        Za umycie auta dostaniesz 8 zł. Ile razy musisz umyć auto, aby uzbierać 84 zł?

·        Zapisz działanie i napisz odpowiedź. (Czy zostanie reszta?)

·        ED. POLONISTYCZNA ·        Zad. 1

·        Napisz z pamięci podane zdania. Przeczytaj, zasłoń, napisz i sprawdź poprawność.

·        Już jutro pierwszy dzień wiosny.

·        Na dworze jest coraz cieplej.

·        Z ciepłych krajów powrócą bociany.

·        Posprzątam swój pokój J

·        Zad. 2

·        Wypisz, jak najwięcej przymiotników rozpoczynających się literą „p” (piękny,…

·        W szkole porównamy wyniki J

·        Zad. 3

·        Poszukaj rymów do wyrazów:

·        Lasy-………

·        Jaskółka-……………..

·        Słonecznie-……………….

·        Zielony-………………………

·        ED. TECHNICZNA ·        Wykonaj instrument muzyczny wg własnego pomysłu.

·        Po powrocie do szkoły utworzymy klasową orkiestrę JJJ

·        3 tematyka
·        ED. POLONISTYCZNA ·        Zad. 1

·        Napisz zaproszenie na teatrzyk pt.”Witaj wiosno”

·        Pamiętaj, że zaproszenie powinno zawierać podane informacje:

·        Kto zaprasza

·        Kogo zaprasza

·        Na co zaprasza

·        Gdzie zaprasza

·        Na kiedy zaprasza

·        ED. PRZYRODNICZA ·        Dziś pierwszy dzień wiosny. Wypisz w punktach, jakie zmiany następują w przyrodzie o tej porze roku.
·        ED. MUZYCZNA I PLASTYCZNA ·        Na kanale YOUTUBE wpisz „Odgłosy wiosny – Johan Strauss”, słuchając muzyki namaluj wiosenny obrazek J

·        https://www.youtube.com/watch?v=3_iZNMsUqDw

 

001_008 N6721-OSKT-2019-Polski-arkusz_body

001_002_N6723-OSKT-2019-Przyroda-arkusz_body

więcej trzecioteścików na stronie: https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Ogolnopolski-Sprawdzian-Kompetencji-Trzecioklasisty-z-Operonem/Baza-arkuszy-OSKT

III religia
Temat: Liturgia słowa uczy mnie mądrze budować życie.
Przeczytaj fragment z Ewangelii wg. Św. Mateusza ze str. 27.
Wykonaj zad. 3 ze str. 27.
Uzupełnij ramki ze str. 28.
W zeszycie odpowiedz na pytanie: Jakiego człowieka oznacza „dom na skale”?
* Dla chętnych zad. 3 ze str. 109

 

 

Wychowawcy klas 0 –III zalecają na czas zawieszenia zajęć w szkole, powtarzanie, utrwalanie, uzupełnianie zdobytych wiadomości i umiejętności:

– czytanie zaleconych lektur,

-ćwiczenia w pisaniu, utrwalanie materiału gramatyczno – ortograficznego  oraz poznanych form wypowiedzi pisemnych,

-liczeniu, rachunek pamięciowy, rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,

-ekspresji plastycznej i muzycznej zgodnie z  omawianą tematyką.

Aby uatrakcyjnić wykonywane ćwiczenia  wychowawcy proponują korzystanie z następujących portali edukacyjnych:

e-podręcznik

Math.edu.pl

Edusio

Dyktanda

Krokotak

Scholaris

MatMag

Klikankowo

Matmania

PisuPisu

Mat zoo

Code.org

Wychowawca klasy III zaleca rozwiązywanie trzecioteścików dostępnych na stronie operon .pl

Kl. I-III – język angielski – powtarzanie i utrwalanie poznanego słownictwa.

Kl. I – religia – zadanie 1 str. 32 i zadanie 3 str. 33 (tylko kolorowanie obrazków).

Kl. II – religia – zadanie 2 i 3 str. 33 i zadanie 4 str. 34.

Kl. III – religia – uczymy się modlitw, utrwalamy je i powtarzamy formułę spowiedzi. Dodatkowo można skorzystać ze strony https://straznicyslowa.pl/.

Kategoria: Bez kategorii