Grono pedagogiczne


Dyrektor szkoły: mgr Beata Radecka

mgr Iskrzyńska Ewa                   

mgr Iwańczyk  Joanna

mgr Kaczor Anna 

mgr Korta-Pielas Lidia

mgr  Majewska Małgorzata

mgr Mokosa   Mariola                

mgr Stolarska Magdalena

mgr Szewczyk  Małgorzata      

mgr  Zgutka  Renata     

mgr  Białkowska Beata

mgr Kot Paulina 

mgr Konstanty Wieczorek

mgr  Stolarczyk Marlena

mgr  Wiśniewski Robert

mgr Kot Lidia 

lic.   Kusak Agata 

mgr Korzeniowska Mirosława

Specjaliści:

mgr Małgorzata Żmuda- pedagog

mgr Renata Miniewska –  logopeda

mgr Renata Sułek  – surdopedagog

mgr Anna Bednarska – Zaleska   – psycholog