NADANIE IMIENIA SZKOLE I SZTANDARU


18 październik 2009 r. to ważna data w historii szkoły w Promnie. Tego dnia odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru naszej szkole. Patronem Publicznej Szkoły Podstawowej w Promnie został jej absolwent, społecznik, patriota i filantrop pan Tadeusz Kierzkowski.

Imprezę rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym w Promnie, gdzie nastąpiło poświęcenie Sztandaru. Nabożeństwo cechował specyficzny, odświętny klimat, dzięki czynnemu udziałowi całej społeczności szkolnej.

Po mszy wszyscy uczestnicy udali się do budynku szkoły, gdzie nastąpiła dalsza część ceremonii. Przybyłych na tę niezwykłą uroczystość, powitała dyrektor szkoły pani Lidia Korta. W pięknie przygotowanej sali, odbyło się przekazanie sztandaru, odczytanie stosownych dokumentów a następnie uroczyste ślubowanie wszystkich uczniów.
W dalszej części uroczystości, odczytano życiorys patrona i historię szkoły. Następnie głos zabierali dostojni goście reprezentujący władze województwa, powiatu i gminy, którzy w ciepłych słowach zwracali uwagę na właściwy wybór postaci patrona. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie przedstawiciela kuratorium pani dyrektor Doroty Sokołowskiej, która wskazała na wielką odwagę szkoły w wyborze żyjącego patrona. Jednocześnie podkreśliła, iż wybór ten jest niezwykle trafny i zyskał pełną aprobatę władz oświatowych.
W dalszej części uroczystości nastąpiło wbijanie gwoździ w pamiątkową tablicę, która na wiele lat pozwoli przechować w pamięci wspomnienia z tego święta. Oficjalną część imprezy zakończyły występy naszych szkolnych artystów, przygotowane pod kierunkiem polonistki Anny Kaczor i nauczycielki muzyki Marioli Mokosy. Koniec części oficjalnej nie oznaczał zakończenia imprezy. Zabytkowe mury szkoły w Promnie oraz otaczający je piękny park jeszcze długo rozbrzmiewały radosnym szczebiotem i szczerym śmiechem braci uczniowskiej. Przygotowany wcześniej piknik rodzinny, był miłym, końcowym akcentem tej niezwykłej uroczystości.

Impreza okazała się udaną i profesjonalnie przygotowaną. Tak ocenili ją uczestnicy. Jest to największa nagroda i podziękowanie dla wszystkich organizatorów imprezy, którzy dużo wcześniej zaangażowali się w jej przygotowanie. Nikt nie liczył godzin i dni, spędzonych na pracach związanych z organizacją święta szkoły, cieszymy się, że nasz wysiłek był owocny i przyniósł radość uczniom szkoły w Promnie.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne składają gorące podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta impreza mogła mieć tak piękna oprawę.