PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH