OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie pod patronatem Fundacji WOŚP

WSTĘP

W ramach realizacji Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” na terenie naszej szkoły, w roku szkolnym 2019/2020, wychowawcy klas I-III przeprowadzają zajęcia obejmujące szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Fundacja WOŚP wyposażyła szkołę w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne: „Podręcznik do nauki pierwszej pomocy”, telefony tekturowe, fantomy film na płycie „Doktor Kręciołek” wraz z materiałami dydaktycznymi do prowadzenia zajęć. W I części szkolenia nauczycielki przedstawiają uczestnikom ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. Uczniowie poznają tzw. łańcuch przeżycia oraz schemat najważniejszych czynności koniecznych do wykonania, aby komuś pomóc. Po wstępnej, teoretycznej części szkolenia uczniowie przystępują do części praktycznej. Ćwiczą wzywanie pomocy, przedstawiają kolejno wszystkie czynności wykonywane przez osoby udzielające pierwszej pomocy, według poznanego wcześniej schematu. Każdy uczeń może pod okiem nauczyciela, praktycznie przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie.

Zajęcia odbywają się dwa razy w roku po 2 godziny.

CEL GŁÓWNY

Ukształtowanie postawy, w której uczeń będzie zdecydowany zastosować nabyte umiejętności z zakresu podstawowych czynności ratujących życie w sytuacji zetknięcia się z osobą poszkodowaną.

Schemat czynności obejmuje:

  • Bezpieczeństwo
  • Sprawdzenie przytomności
  • Wezwanie pomocy
  • Pozycję boczną ustaloną
  • Resuscytację krążeniowo-oddechową
 

L.p.

 

TEMAT

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Bezpieczeństwo. – uczeń pamięta, że aby zacząć kogoś ratować musi zapewnić sobie bezpieczeństwo;
– uczeń wie, że nie będzie mógł pomóc, jeśli sam nie będzie bezpieczny;
– uczeń potrafi wskazać przedmioty i sytuacje, które są niebezpieczne.
2. Sprawdzenie przytomności. – uczeń wie, jak sprawdzić stan przytomności osoby poszkodowanej;
– uczeń potrafi rozróżnić  osoba poszkodowana reaguje czy nie reaguje.
3. Wezwanie pomocy. – uczeń zna numer alarmowy 112;                                             – uczeń zna numer pogotowia ratunkowego 999;

– uczeń wie, że do każdej osoby nieprzytomnej należy wezwać pogotowie;
– uczeń wie, jak rozmawiać z dyspozytorem pogotowia.

4. Pozycja boczna. – uczeń potrafi ocenić czy poszkodowany oddycha;
– uczeń wie, kiedy należy stosować pozycję boczną;
– uczeń potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej
5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. – uczeń wie, kiedy należy prowadzić resuscytację;
– uczeń wie, że resuscytacja ma na celu ratowanie życia;
– uczeń wie, że aby utrzymać osobę nieoddychającą przy życiu trzeba pracować za jej serce – uciskać klatkę piersiową oraz zastąpić jej oddech wdechami ratowniczymi;
– uczeń potrafi uciskać klatkę piersiową;                                  – uczeń potrafi wykonać wdechy ratownicze;                           – uczeń wie, że prowadząc resuscytację należy powtarzać cykl 30 uciśnięć i 2 wdechy.
6. Podstawowe czynności ratujące życie –  ćwiczenia. – uczeń wykonuje czynności ratujące życie według schematu.

 

Szkolenie uczniów otrzymaniem CERTYFIKATU ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy.

Szkolny koordynator programu – Ewa Iskrzyńska

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM WOŚP

Kategoria: Archiwum 2019/2020