Historia szkoły


szkolaNiezależnie od zawirowań historii, które dotykały Polskę , nasza placówka w sposób odpowiedzialny spełniała nałożone na nią zadania. Szkoła istniała od dawna, trudno jednak ustalić datę powstania i miejsce, gdzie się znajdowała. Pierwsze pisane dokumenty świadczą o jej istnieniu w okresie międzywojennym. Ustawa z dnia 17 lutego 1922 roku reguluje zakładanie publicznych szkół powszechnych. Na jej podstawie została zorganizowana szkoła a stopień organizacyjny uzależniony był od liczby dzieci: od 1923r. trzyklasowa Publiczna Szkoła Powszechna, od 1924r. czteroklasowa Publiczna Szkoła Powszechna, od 1937r. siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III. Początki były bardzo trudne, wynajmowano pomieszczenia do nauki, a nauczyciele starali się zapewnić przybory do pisania i podręczniki.

W okresie międzywojennym grono pedagogiczne stanowili: A. Kotliński, M. Jakowicka J. Marczyński, H. Dryjańska H. Rymno, M. Gajkowska J. Pacholczak, F. Pleciński S. Rylska, I. Wydra, G. Śniegurowa, J. Grzywacz,

Nadszedł rok 1939 – wybuchła wojna. Okres okupacji to niezwykle trudny okres dla szkoły pomimo to nauka trwała nieprzerwanie. Nauczyciele narażając swoje życie prowadzili potajemnie lekcje a kolejne roczniki uczniów otrzymywały świadectwa ukończenia szkoły.
Od 1 września 1946r. siedzibą szkoły stał się pałac. Nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące przekazania budynku na cele oświatowe. Z opowieści świadków jednak wiadomo, że tuż po zakończeniu działań wojennych z inicjatywy mieszkańców budynek ten został wykupiony od prywatnego właściciela z przeznaczeniem na szkołę. Dużą kwotę na wykup pałacu przekazała rodzina Mickiewiczów.
Mimo ciężkiego, powojennego okresu nauka była obowiązkowa nadal trwała 7 lat. W pierwszych latach istnienia szkoły Grono Pedagogiczne stanowili nauczyciele: Antonina i Antoni Jasińscy, Halina Binkiewicz, Tadeusz Mickiewicz, Stanisława Krajewska, Krystyna Zalewska, Antoni Pecelt, Wanda Wójtowicz, Stanisława Dryjańska.

Najbardziej zasłużonymi dla dzieci promińskich w powojennym okresie było małżeństwo Jasińskich. Pan Antoni wieloletni kierownik szkoły zaś pani Antonina osoba niezwykle szlachetna i ofiarna, nie tylko uczyła programem objętych przedmiotów, ale cały swój czas poświęcała młodzieży. Organizowała akademie, reżyserowała inscenizacje, prowadziła spółdzielnie uczniowską. Pozostali nauczyciele również wykazywali się ogromnym zaangażowaniem i zapałem do pracy z młodzieżą szkolną.
W latach 50-tych i 60-tych w szkole istniał zespół ludowy, który reprezentował szkołę na wszystkich imprezach okolicznościowych.

W 1955 roku na wniosek A. Jasińskiego ówczesnego kierownika szkoły zorganizowano przy szkole boisko sportowe i skocznię w dal, boisko do piłki nożnej.
Do roku 1967 była to siedmioklasowa szkoła podstawowa a reforma oświaty przekształciła ją w szkołę ośmioklasową
W sierpniu 1975 r. Szkołę Podstawową w Promnie przemianowano na Zbiorczą Szkołę Gminną a dyrektorem gminnym został Edward Wrona.
W roku tym rozpoczęto przebudowę wnętrza szkoły zachowując jednocześnie starą architekturę. Doprowadzono wodę , zrobiono kanalizacje, sanitariaty W piwnicach urządzono szatnię, kuchnię, jadalnię, założoną centralne ogrzewanie. Wybudowano też dodatkowe schody
Od 1999 r. jest Publiczną Szkołą Podstawową.
Przez 70 lata wygląd budynku niewiele się zmienił.
Mimo remontów na sufitach i ścianach nadal zachowała się piękna sztukateria. W zaadaptowanych pokojach znajdują się sale lekcyjne, biblioteka szkolna, pokój nauczycielski oraz gabinet dyrektora. W przybudówce, w której kiedyś były pokoje dla służby są teraz pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego. Salę balową zamieniliśmy na mini salę gimnastyczną, W 1998 roku Komitet Rodzicielski przeprowadził zbiórkę pieniężną i zakupiono pierwsze dwa komputery kolejne otrzymaliśmy dzięki panu Julianowi Sowińskiemu i w 1999 r. powstała mała pracownia komputerowa. W ramach realizacji różnych projektów z funduszu „Działaj lokalnie” Koalicja Dla Młodych” w Białobrzegach zmieniało się otoczenie szkoły. 2005 roku powstał plac zabaw- stale wzbogacany o nowe urządzenia. Wokół szkoły rosną piękne krzewy ozdobne. Ławeczki i miejsce na ognisko przyciągają mieszkańców aby tutaj mile spędzić popołudnia. W 2007 roku dzięki EFS powstała pracownia komputerowa z dostępem do Internetu rok później otrzymaliśmy Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Rok 2008 to koniec remontu elewacji zewnętrznej budynku. Pałac który wpisany jest w rejestr zabytków odzyskał swój dawny blask.
Kolejne pokolenia rodziców przyprowadzają do nas swoje dzieci z ufnością, wiedząc, że ich pociechy pozostają w najlepszych rękach, pod fachową opieką odpowiednio wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.
Dyrektorem szkoły od 1999 r. jest pani Lidia Korta, szkoła zatrudnia 14 pracowników w śród nich 11 nauczycieli. Obecnie do szkoły uczęszcza 99 uczniów, w wieku 4 – 6 lat oddział przedszkolny, 7- 13 lat szkoła podstawowa. Życie w szkole tętni od wczesnych godzin porannych a praca nie ogranicza się tylko do procesu dydaktyczno-wychowawczego. Szkoła to miejsce gdzie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Biorą udział w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Od wielu lat organizowane są tradycyjne spotkania i uroczystości, w których biorą udział zarówno uczniowie naszej szkoły, jaki ich rodzice i dziadkowie oraz okoliczni mieszkańcy. Dbamy o to, aby uczeń kończący szkołę podstawową doskonale funkcjonował w domu, szkole i w środowisku. Był odpowiedzialny, ciekawy świata, krytyczny, rozważny, tolerancyjny.
Od 1923 roku w szkole pracowało ponad 50 nauczycieli, 12 dyrektorów

 • 1923- 1944 kierownik A. Kotliński
 • 1944-1947 kierownik J. Marczyński
 • 1947-1972 kierownik A. Jasiński
 • 1972-1975 dyrektor A. Makuch
 • 1975- 1981dyrektor gminny E. Wrona
 • Zastępca J. Iwańczyk
 • 1981-1986 dyrektor gminny Z. Szumielewicz
 • 1981-84 Zastępca H. Najda
 • 1984-1986 Zastępca R. Nowak
 • 1984-1998dyrektor M. Nadolska
 • 1998-1999 dyrektor J. Dylewska
 • 1999 -nadal dyrektor L. Korta

Dzięki solidnym podstawom uzyskiwanym w tutejszej szkole, wśród jej absolwentów znajduje się wielu wykształconych i znanych ludzi , którzy ukończyli różne typy szkół. Są lekarze, księża, nauczyciele, oficerowie Wojska Polskiego, inżynierowie. Wielu z nich pełni kierownicze funkcje w firmach, oraz zajmuje odpowiedzialne funkcje samorządowe. Wśród licznych absolwentów jest postać Tadeusza Kierzkowskiego, który swoim życiem i działalnością charytatywną zyskał powszechne uznanie w środowisku lokalnym. To właśnie Jego Imię nosi nasza szkoła od 18 października 2009 r.