Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Do programu zgłosiliśmy Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie

 

ZASADY PROGRAMU:

  1. Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych.
  2. Szkoła przystępując do programu, wypełniła formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Organizatora.
  3. W zgłoszeniu poinformowaliśmy, iż klasa pierwsza liczy 15 uczniów a koordynatorem realizacji projektu z ramienia szkoły jest wychowawca klasy
  4. Po zgłoszeniu do programu szkoła otrzymała komplet materiałów edukacyjne zawierających:

– nowe materiały merytoryczne dla nauczyciela wraz ze scenariuszami lekcyjnymi,

– pomoce dydaktyczne dla nauczyciela,

– filmy i infografiki,

– karty pracy dla uczniów

– prezentację dla rodziców.

  1. Wychowawca klas I realizuje program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
  2. Po przeprowadzeniu zajęć dzieci weryfikują swoją wiedzę zdobytą podczas specjalnych zajęć Akademii rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.
  3. Po realizacji zajęć i Testu Bezpieczeństwa nauczyciel koordynujący uzupełnia Ankietę Podsumowującą Program. Jest to podstawą do otrzymania Certyfikatu dla szkoły potwierdzającego udział szkoły w Programie oraz Dyplomu dla uczniów.

certyfikat dla szkoły

 

 

Kategoria: Archiwum 2019/2020