Od czytania do rysowania


,,Od czytania do rysowania ” innowacyjny program czytelniczy dla klas I-III

Data rozpoczęcia i przewidywany czas innowacji:

od 20 września 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

 

 1. Uzasadnienie potrzeby innowacji.

 

     Głównym celem innowacji jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci jak i dorosłych a pośrednio także rozwój mowy, pamięci, wyobraźni i koncentracji uwagi. Zapewnienie dzieciom częstego kontaktu z literaturą dziecięcą,  która jest inspiracją do rozwijania zdolności recytatorskich, aktorskich i plastycznych naszych wychowanków.  Równie ważnym celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczniem a domen rodzinnym dzieci, zaproponowanie rodzicom alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu z dzieckiem.

Do napisania tej innowacji przyczyniły się przede wszystkim zaobserwowane coraz większe problemy, jakie uczniowie mają:

 • z czytaniem ze zrozumieniem,
 • z uważnym słuchaniem tekstu i umiejętnością budowania krótkich wypowiedzi,
 • z korzystaniem ze źródeł informacji takich jak słowniki i encyklopedie,
 • prawidłową pisownią wyrazów,
 • formułowaniem krótkich notatek,
 • z właściwym korzystaniem z zasobów internetowych,
 • z systematycznym czytaniem książek,
 • z rozwijaniem wyobraźni literackiej,
 • z praca w grupie.

 

Czytanie pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka – pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. W realizację tego programu przystąpiliśmy do udział w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków sieć sklepów Biedronka, świadoma wagi tego tematu, aktywnie wspiera inicjatywy na rzecz czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodziców.  Szkoła otrzymała  książki „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków” oraz pakiety materiałów informacyjnych i motywacyjnych, które pomogą zachęcić dzieci i ich rodziców do codziennego czytania.

Innowacja realizowana będzie podczas zajęć edukacyjno – wychowawczych.

 1. Cel działania:
 • Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 • Budzenie zaciekawienia książką.
 • Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki
  i szanowania ich.
 • Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki.
 • Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.
 • Rozbudzanie wyobraźni.
 • Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 • Prace różnych technikach plastycznych.

III. Metody:

 • podające, werbalne (oparte na słowie): praca z książką, metody głośnego czytania, rozmowa, słuchanie utworów literackich, nauka tekstów, pogadanki, dyskusje, objaśnianie, opis, instrukcje słowne,  praca z tekstem, ćwiczenia językowe,
 • poglądowe (oparte na obrazie) – pokaz, film, ekspozycja, oglądanie książek, czasopism,   ilustracji, zdjęć, wystąpień rówieśników,
 • wycieczki i wyjścia tematycznie,
 • twórczego rozwiązywania problemów (oparte na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy) – metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych do wykonania, dyskusja.
 1. Formy realizacji:
 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa

 

 1. Plan działań:
Nr Formy realizacji Termin wykonania Odpowiedzialni
1. Przedstawienie  innowacyjnego programu zapoznanie z celem, działaniami, efektami.  20 września  2019 Wychowawcy

klas  I-III

 

2. Ogólnopolski Dzień  Czytania Dzieciom – głośne czytanie książki.   5 października 2019 Wychowawcy

klas  I-III

3. Codzienne czytanie dzieci w domu przez 10 minut  21 dni Rodzice
4. Wykonanie klasowych prac plastycznych,, Magiczne drzewo’’ październik Wychowawcy

klas  I-III

5. Dzień Postaci z książki – turniej wiedzy, konkurs plastyczny  październik 2019 Wychowawcy

klas  I-III

6. Wyjazd do teatru spotkanie ze sztuką 12 grudnia Wychowawcy

klas  I-III

 

 1. Procedury osiągania celów:

Zamierzone cele zostaną osiągnięte poprzez:

 • codzienne głośne czytanie fragmentów książki przez  dzieci, nauczycieli, rodziców
  i starszych kolegów;
 • organizowanie sytuacji inspirujących dzieci do wyrażania przeżyć związanych
  z treścią przeczytanego utworu – ekspresja plastyczna;
 • zorganizowanie galerii prac plastycznych;
 • prezentowanie książek w kącikach czytelniczych;
 • lekcje biblioteczne;
 • organizowanie konkursów (plastycznego, czytelniczego);
 • gazetki promujące czytelnictwo;

VII. Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Po realizacji niniejszego programu uczeń:

 • podniesie umiejętności „pięknego” głośnego czytania
 • wymieni kilka tytułów przeczytanych książek;
 • uważnie słucha głośnego czytania przez nauczyciela, rodziców, starszych kolegów;
 • opowie fragment poznanych przygód bohaterów;
 • wymyśli kolejne przygody bohaterów;
 • czyta ulubione książki dla dzieci.

 

VIII. Ewaluacja

Opracowany program poddany będzie ewaluacji.  Do zebrania opinii na temat przeprowadzonych zajęć przeprowadzony będzie  wywiad. Efekty podjętych działań prezentowane będą poprzez różne formy:

 • kąciki czytelnicze
 • gazetki
 • wystawy prac konkursowych;
 • zdjęcia
 • udział w konkursie
 • statystykę wypożyczeń
 • zdobycie certyfikatu za udział w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym