Rada Rodziców zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat w kwocie 50 zł. na konto Rady Rodziców. Wpłaty można dokonać na konto bankowe nr 92 9117 0000 0210 9934 2000 0020.

Dziękujemy

Kategoria: Bez kategorii