Czytanie jest ok

SZKOLNY PROJEKT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

 

WSTĘP:

Projekt przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie, dla klas 0-8. Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie społeczności szkolnej. Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, przygotowanie ich do samodzielnego czytania. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety. Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci na czytelników jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji wykluczenie informacyjne. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby.

CZAS TRWANIA: od marca 2020r. do czerwca 2021r.

ZAŁOŻENIE: W trosce o poprawę stanu czytelnictwa w naszej szkole zamierzamy podjąć działania opierające się na przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z klas 0 – 8. Głównymi celami projektu jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwijaniu zainteresowań dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Popularyzowanie czytelnictwa i poprawa jego stanu w szkole
 2. Wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu
 3. Przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów
 4. Rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych
 5. Budowa poczucia własnej wartości
 6. Rozwijanie sprawności językowych
 7. Wprowadzenie elementów biblioterapii dla najmłodszych uczniów.

Zadania, formy i terminy realizacji projektu:

 1. Konkurs pt: Selfie z książką dla klas 4- 8, połączony z wystawą prac na gazetce biblioteki szkolnej – V 2020 r.
 2. Międzyklasowy konkurs na najciekawszy plakat promujący czytelnictwo. Obowiązują dwie kategorie wiekowe: (klasy 0-3, 4-8) – VI 2020r.
 3. Rodzinny konkurs pt: Portret misia z ulubionej bajki dla klas 0-3, połączony z Dniem Pluszowego Misia (25 listopada) – XI 2020 r.
 4. Akcja – Czytamy bajki przedszkolakom. Nauczyciel bibliotekarz oraz uczniowie klas 7. i 8. należący do Klubu Przyjaciół Biblioteki raz w miesiącu czytają przedszkolakom klasyczne baśnie oraz bajki terapeutyczne – III 2020r.  – VI 2021 r.
 5. Zajęcia biblioteczne. Nauczyciel bibliotekarz przeprowadzi w każdej klasie po 2 lekcje biblioteczne. Tematyka zajęć związana będzie z promocją czytelnictwa, biblioterapią, technologiami informacyjnymi wykorzystywanymi w bibliotece –

III 2020r. – VI 2021 r.

 1. Szkolny kiermasz książek przy współpracy z wydawnictwem Drugi Tom z Radomia – IV- V 2020 r.
 2. Moja ulubiona książka – zajęcia dla klas 1-3 prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza – IX – XII 2020 r.
 3. Pasowanie na czytelnika – lekcja biblioteczna dla klasy 1. W trakcie nastąpi założenie kart czytelnika oraz rozdanie dyplomów czytelnika – X 2020 r.

SPODZIEWANE EFEKTY:

Uczeń:

 • Częściej spędza wolny czas, czytając książki.
 • Dostrzega wartości wynikające z obcowania z książką.
 • Chętnie uczestniczy w konkursach literackich.
 • Potrafi wykonać ilustrację do tekstu.
 • Samodzielnie redaguje różne formy wypowiedzi pisemnej.
 • Współpracuje z grupą.
 • Częściej odwiedza bibliotekę szkolną, interesuje się nowościami wydawniczymi, a wiedzą na ten temat dzieli się z rówieśnikami.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Beata Białkowska

Kategoria: Bez kategorii