Rada Rodziców


PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCY  –  Paweł Miniewski

ZASTĘPCA – Monika Skóra

SEKRETARZ  – Paulina Baczyńska

SKARBNIK   – Beata Baran

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:  Paweł Starczewski

                                                     Klaudia Opałka

                                                             Martyna Wesołowska