Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – piątek 26 czerwca. W związku z trwającą epidemią rozdanie świadectw odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego . Uczniów klasy VIII zapraszamy  o godz. 8.00.   Po odbiór świadectw pozostałych klas zapraszamy RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  wg. poniższego harmonogramu: oddział przedszkolny i klasa I – godz. 9.00 klasa II i klasa III – […]


Rusza projekt pt: Czytanie, matematyka i uczucia. W środę 10 czerwca w naszej szkole podpisaliśmy z Fundacją Koalicja dla Młodych umowę projektu o tytule Czytanie, matematyka i uczucia. Projekt będziemy realizować w następnym roku szkolnym. W jego ramach biblioteka szkolna wzbogaci się o nowe książki, a uczniowie wraz z rodzicami wezmą udział w konkursach i […]


W dniach 16,17,18 czerwca 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów pozostałych klas są to dni wolne od zajęć dydaktycznych- nauki zdalnej. Poniżej znajdują się informacje o warunkach przeprowadzenia egzaminu w naszej szkole, z którymi koniecznie trzeba się zapoznać .   INFORMACJA O WARUNKACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY     Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących […]


Do 26 czerwca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających […]


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19   Postanowienia ogólne: Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum […]


Od 25 maja br.: możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla oddziałów przedszkolnych i  uczniów klas I-III  z możliwością zajęć dydaktycznych; organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, możliwość organizacji zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem. Proszę o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ i MEN.   https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men  


W roku szkolnym 2019/2020 w CKZiU w Nowej Wsi będzie obowiązywał system naboru elektronicznego. Wnioski będzie można składać od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. CKZiU w Nowej Wsi prosi na bieżąco śledzić stronę internetową placówki, profil na facebooku, a przypadku pytań prosimy o […]