Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

  1. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

  1. Ferie zimowe

10-23 lutego 2020 r.

 

  1. Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 

  1. Egzamin ósmoklasisty

20-22 kwietnia 2020 r.

 

 

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  1. 14 października 2019 r.
  2. 2,3 stycznia 2020 r.
  3. 20,21,22 kwietnia 2020 r. egzamin ósmoklasisty
  4. 21 maja 2020 r.
  5. 12 czerwca 2020 r.