Plan lekcji


                                                                                            Plan zajęć oddział przedszkolny

poniedziałek

7.50 – 13.00

wtorek

7.50 – 13.00

środa

7.50 – 13.00

czwartek

7.50 – 13.00

piątek

7.50 – 13.10

wychowanie przedszkolne 7.50- 12.30 wychowanie przedszkolne
7.50 – 13.00
 wychowanie przedszkolne 7.50 – 12.30 wychowanie przedszkolne 7.50 – 12.30 wychowanie przedszkolne
7.50 –12.40
religia
12.30 – 13.00
religia
12.30 – 13.00
 jęz. angielski
12.30 – 13.00
jęz. angielski
12.40 – 13.10
Plan lekcji – klasa I
Lp. poniedziałek

8.00 – 12.25

wtorek

8.00 – 11.25

środa

8.00 – 11.25

czwartek

8.00 – 12.25

piątek

8.00 – 11.25

1.  Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3.
Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
5. Religia Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
Plan lekcji – klasa II
Lp. poniedziałek

8.00 – 12.25

wtorek

8.00 – 11.25

środa

8.00 – 11.25

czwartek

8.00 – 12.25

piątek

8.00 – 12.25

1. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Edukacja wczesnoszkolna
2. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4. Edukacja wczesnoszkolna Religia Język angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
5. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia
Plan lekcji – klasa III
Lp. poniedziałek

8.00 – 11.25

wtorek

8.00 – 13.15

środa

8.00 – 12.25

czwartek

8.00 – 12.25

piątek

8.00 – 10.35

1. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
5. Język angielski Język angielski Edukacja wczesnoszkolna
6. Religia
Plan lekcji – klasa IV
Lp. poniedziałek

8.00 – 13.15

wtorek

8.00 – 12.25

środa

8.00 – 13.15

czwartek

8.00 – 13.15

piątek

8.00 – 13.15

1. Religia Język angielski Język angielski Przyroda Język angielski
2. Wychowanie fizyczne Język polski Język polski Matematyka Religia
3. Język polski Muzyka Matematyka Język polski Wychowanie fizyczne
4. Matematyka Wychowanie fizyczne Historia Wychowanie fizyczne Matematyka
5.
Technika Plastyka ZK jęz. polski Godz. z wychowawcą Język polski
6. Przyroda Informatyka I WDŻ Informatyka II
Plan lekcji – klasa V
Lp. poniedziałek

8.00 – 12.25

wtorek

8.00 – 13.15

środa

8.00 – 13.15

czwartek

8.00 – 12.25

piątek

8.00 – 13.15

1. Język polski Geografia Język polski Wychowanie fizyczne Godz. z wychowawcą
2. Religia Język angielski Technika Język angielski Wychowanie fizyczne
3. Matematyka Informatyka Plastyka Matematyka Język angielski
4. Wychowanie fizyczne Matematyka Historia Religia Język polski
5.
Muzyka Język polski Matematyka Język polski Biologia
6. Historia Wychowanie fizyczne WDŻ
Plan lekcji – klasa VI
Lp. poniedziałek

8.00 – 13.15

wtorek

8.00 – 12.25

środa

8.00 – 13.15

czwartek

8.00 – 12.24

piątek

8.00 – 14.05

1. Język polski Religia Język polski Wychowanie fizyczne Technika
2. Godz. z wychowawcą Geografia Historia Biologia Wychowanie fizyczne
3. Historia Język polski Język angielski Język angielski Matematyka
4. Wychowanie fizyczne Język angielski Matematyka Język polski Język polski
5.
Matematyka Matematyka Plastyka Religia Informatyka
6. Muzyka Wychowanie fizyczne ZD jęz. polski
7. WDŻ
Plan lekcji – klasa VII
Lp. poniedziałek

8.00 – 15.45

wtorek

8.00 – 14.55

środa

8.00 – 14.55

czwartek

8.00 – 14.55

piątek

8.00 – 14.05

1. Matematyka Język rosyjski Inf I/ZD matem/D. zaw Język rosyjski Matematyka
2. Język polski Plastyka Fizyka Fizyka Język angielski
3. Wychowanie fizyczne Biologia Język polski Biologia Język polski
4. Religia Historia Wychowanie fizyczne Język angielski Religia
5.
Język angielski Wychowanie fizyczne Historia Muzyka Geografia
6. Chemia Matematyka Geografia Chemia Wychowanie fizyczne
7. Godz. z wychowawcą Język polski Matematyka Język polski Informatyka II
8. ZD jęz. angielski ZD jęz. polski ZD matematyka ZD jęz. polski
9. ZD jęz. angielski
Plan lekcji – klasa VIII
Lp. poniedziałek

8.00 – 14.05

wtorek

8.00 – 14.55

środa

8.00 – 14.05

czwartek

8.00 – 14.05

piątek

8.00 – 14.05

1. Infor I/ D. zawodowe Język polski Fizyka EDB Biologia
2. Matematyka Język rosyjski Język angielski Język rosyjski Matematyka
3. Religia Język angielski Język polski Fizyka Język polski
4. Język polski WOS Religia Matematyka Wychowanie fizyczne
5. Wychowanie fizyczne WOS Wychowanie fizyczne Język polski Historia
6. Język angielski Wychowanie fizyczne Matematyka Historia Geografia
7. Chemia Godz. z wychowawcą Infor II/ D. zawodowe Chemia ZD jęz. polski
8. ZD matematyka