Plan lekcji


                                                                                            Plan zajęć oddział przedszkolny

poniedziałek

8.00 – 13.30 

wtorek

8.00 – 13.00

środa

8.00 – 13.35

czwartek

8.00 – 13.00

piątek

8.00 – 12.55

wychowanie przedszkolne 8.00 – 13.00 wychowanie przedszkolne
8.00 – 13.00
 wychowanie przedszkolne 8.00 – 12.35 wychowanie przedszkolne 8.00 – 13.00 religia
8.00 – 8.30
 jęz. angielski
13.00 – 13.30
 jęz. angielski
12.35 – 13.05
wychowanie przedszkolne
8.30 –12.55
religia
13.05 – 13.35

 

Plan lekcji – klasa I
Lp. poniedziałek

8.00 – 12.35

wtorek

8.00 – 12.35

środa

8.00 – 11.35

czwartek

8.00 – 12.35

piątek

8.00 – 11.35

1.  Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Edukacja wczesnoszkolna
2. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3.
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
5. Religia Edukacja wczesnoszkolna Zajęcia                dodatkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan lekcji – klasa II
Lp. poniedziałek

8.00 – 11.35

wtorek

8.00 – 12.35

środa

8.00 – 12.35

czwartek

8.00 – 12.35

piątek

8.00 – 11.35

1. Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Zajęcia dodatkowe
5. Język angielski Religia Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan lekcji – klasa III
Lp. poniedziałek

8.00 – 12.35

wtorek

8.00 – 11.35

środa

8.00 – 12.35

czwartek

8.00 – 12.35

piątek

8.00 – 11.35

1. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4. Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Zajęcia dodatkowe Język angielski
5. Język angielski Edukacja wczesnoszkolna Religia

 

 

 

Plan lekcji – klasa IV
Lp. poniedziałek

8.00 – 12.35

wtorek

8.00 – 13.30

środa

8.00 – 12.35

czwartek

8.00 – 13.30

piątek

8.00 – 12.35

1. Przyroda Język polski Plastyka Wychowanie fizyczne Przyroda
2. Wychowanie fizyczne Język angielski Język polski Język polski Język polski
3. Język polski Matematyka Język angielski Język angielski Historia
4. Matematyka Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Religia Matematyka
5.
Informatyka Technika ZD jęz. polski Muzyka Godz. z wychowawcą
6. Religia Matematyka

 

 

 

 

Plan lekcji – klasa V
Lp. poniedziałek

8.00 – 13.30

wtorek

8.00 – 13.30

środa

8.00 – 12.35

czwartek

8.00 – 13.30

piątek

8.00 – 11.35

1. Język polski Matematyka Wychowanie fizyczne Historia Matematyka
2. Religia Wychowanie fizyczne Plastyka Wychowanie fizyczne Geografia
3. Język angielski Język polski Historia Matematyka Język polski
4. Wychowanie fizyczne Język angielski Język polski Język polski Religia
5.
Matematyka Biologia Język angielski Informatyka
6. Godz. z wychowawcą Technika Muzyka

 

 

 

 

Plan lekcji – klasa VI
Lp. poniedziałek

8.00 – 14.25

wtorek

8.00 – 14.25

środa

8.00 – 14.25

czwartek

8.00 – 14.25

piątek

8.00 – 13.30

1. Technika Informatyka Język polski Informatyka Język polski
2. Matematyka Język polski Język angielski Geografia Matematyka
3. Religia Język angielski Wychowanie fizyczne Język polski Plastyka
4. Język polski Muzyka Historia Język angielski Wychowanie fizyczne
5.
Wychowanie fizyczne Religia Biologia Matematyka Godz. z wychowawcą
6. Historia Matematyka ZDW jęz. polski Wychowanie fizyczne ZDW matematyka
7. ZDW jęz. angielski ZDW matematyka ZDW jęz. polski ZDW jęz. angielski

 

 

 

 

 

Plan lekcji – klasa VII
Lp. poniedziałek

8.00 – 14.25

wtorek

8.00 – 14.25

środa

8.00 – 14.25

czwartek

8.00 – 14.25

piątek

8.00 – 14.25

1. Matematyka Język rosyjski Informatyka Język rosyjski Język polski
2. Język angielski Matematyka Matematyka Język angielski Informatyka
3. Wychowanie fizyczne Historia Religia Biologia Wychowanie fizyczne
4. Religia Fizyka Język angielski Wychowanie fizyczne Muzyka
5.
Język polski Język polski Język polski Język polski Historia
6. Fizyka Chemia Geografia Plastyka Chemia
7. Biologia Geografia Wychowanie fizyczne Godz. z wychowawcą Matematyka

 

 

 

 

 

Plan lekcji – klasa VIII
Lp. poniedziałek

8.00 – 14.25

wtorek

8.00 – 14.25

środa

8.00 – 14.25

czwartek

8.00 – 14.25

piątek

8.00 – 14.25

1. Chemia EDB Język polski Geografia Chemia
2. Język polski Język rosyjski Wychowanie fizyczne Język rosyjski Język polski
3. Matematyka Wychowanie fizyczne Matematyka Język polski Informatyka
4. WOS Język polski Fizyka Matematyka Historia
5.
Historia Matematyka ZD matematyka Wychowanie fizyczne Fizyka
6. Wychowanie fizyczne Język angielski Biologia Język angielski Język angielski
7. ZD jęz. polski Religia Godz. z wychowawcą Religia WOS