Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017


????????????????

1 września 1946 r. - 1 września 2016 r.

70 lat wspólnej historii 

Szkoła istniała od dawna, trudno jednak ustalić datę powstania i miejsce, gdzie się znajdowała. Pierwsze pisane dokumenty świadczą o jej istnieniu w okresie międzywojennym.

Od 1 września 1946 r. szkoła i pałac  tworzą wspólną historię - historię szkoły w pałacu. Po raz 70 zabrzmiał dziś szkolny dzwonek, po raz 70  kolejny rocznik rozpoczyna swoją edukację wkraczając w mury pałacu.