Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – piątek 26 czerwca.

W związku z trwającą epidemią rozdanie świadectw odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego .

Uczniów klasy VIII zapraszamy  o godz. 8.00.

 

Po odbiór świadectw pozostałych klas zapraszamy RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  wg. poniższego harmonogramu:

oddział przedszkolny i klasa I – godz. 9.00

klasa II i klasa III – godz. 10.00

klasa IV i klasa V – godz. 11.00

klasa VI i klasa VII – godz. 12.00

W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa w wyznaczonym terminie, dokument ten będzie można odebrać 1 września 2020 roku.

 

Kategoria: Aktualności