23 lutego odbyło się  spotkanie  z inspektorem ds. prewencji KRUS  p. Lidią Nader, celem omówienia zagrożeń związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych i przygotowania dzieci do udziału w Konkursie.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0 – VII, w dwóch kategoriach wiekowych; grupa I: klasy 0 – III, grupa II: klasy IV – VII.

Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3,
o dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Praca plastyczna powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu,
z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu
i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Prace plastyczne prosimy składać  do dnia 04 kwietnia 2018 r.

Termin nadsyłania prac konkursowych przez szkołę do PT KRUS w Białobrzegach mija z dniem 6 kwietnia br.