Życzenia, piosenki, wiersze, laurki i oczywiście  uśmiechy – tym wszystkim

obdarowani byli  22  stycznia Dziadkowie i Babcie uczniów naszej szkoły.

Zaproszeni goście ze wzruszeniem oglądali występy swoich wnucząt,

nagradzając  ich gromkimi brawami.

Po części artystycznej był czas na kawę, herbatę i słodki poczęstunek

przygotowany przez rodziców. Następnie wnuki zaprosiły kochanych gości

do wspólnej zabawy przy muzyce. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej

atmosferze pełnej uśmiechów i wzruszeń.