20 grudnia uczniowie kl. V zaprezentowali naszej szkolnej społeczności Jasełka. Treść programu odbiegała jednak od tradycyjnej konwencji. Mieliśmy możliwość przyjrzenia się współczesnej polskiej rodzinie, jej mentalności.
Jasełka skłoniły nas do głębokiej refleksji nad symboliką polskiej Wigilii, w głębokim wymiarze odnoszącej się do istoty tego święta – do miłości bliźniego, do pochylenia się nad oczekującym pomocy. Program uzmysłowił nam znaną prawdę – bez współczucia okazanego człowiekowi znajdującemu się w potrzebie wszystkie zwyczaje wigilijne pozbawione są sensu. Tylko wówczas, gdy w drugim, nawet obcym człowieku, dostrzegamy Chrystusa, możemy mówić o radości z narodzenia Syna Bożego.
Program ten wywołał w widzach wiele wzruszeń, skłonił do refleksji, by w pełnym pośpiechu współczesnym świecie zatrzymać się na chwilę i dostrzec drugiego człowieka.