Poznaj naszą klasę!

Do klasy I uczęszcza 16 uczniów

Wychowawca  – mgr Mariola Mokosa

Plan lekcji
Lp. poniedziałek

8.00 – 11.30

wtorek

8.00 – 12.30

środa

8.00 – 12.30

czwartek

8.00 – 11.30

piątek

8.00 – 10.35

1. Religia Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3. Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
4.  Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
5. Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne