Poznaj naszą klasę!

klVII

Klasa VII liczy 19 uczniów:

Wychowawca – mgr Renata Zgutka

 klasa vii