Poznaj naszą klasę!

Zerówka liczy: 21 uczniów

Wychowawca – mgr Beata Radecka

Plan zajęć 
poniedziałek

8.00 – 13.10

wtorek

8.00 – 13.10

środa

8.00 – 13.00

czwartek

8.00 – 13.00

piątek

8.00 – 13.30

8.00 – 13.00
wychowanie przedszkolne
8.00 – 12.40
wychowanie przedszkolne
8.00 – 13.00
wychowanie przedszkolne
8.00 – 13.00
wychowanie przedszkolne
8.00 – 13.00
wychowanie przedszkolne
12.40 – 13.10
język angielski

13.10- 13.40
religia

13.00 – 13.30
język angielski

13.30- 14.00
religia