Szkolny konkurs plastyczny pt.: „Patron mojej szkoły – Tadeusz Kierzkowski”

Zapraszamy uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I – VIII do udziału w konkursie plastycznym pt.
„Patron mojej szkoły – Tadeusz Kierzkowski”.
Konkurs realizowany jest w ramach Święta Szkoły.

      CELE KONKURSU:

 • przybliżenie sylwetki patrona szkoły;
 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych;
 • rozwijanie wyobraźni, ekspresji plastycznej i wrażliwości estetycznej dzieci.

      WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I – VIII.
 2. Prace należy wykonać samodzielnie.
 3. Prace należy wykonać dowolną techniką plastyczną: (farby plakatowe, akwarele, pastele, kolaż, wydzieranka, wyklejanka, ołówek, węgiel i inne), na papierze formatu A4.
 4. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.

     ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC:

 1. Prace należy składać do 19 maja 2021 r. u wychowawców klas.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 maja 2021r.

     KRYTERIA OCENY:

 1. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: oddziały przedszkolne, kl. I-III i IV-VIII.
 2. Powołane przez Organizatora Jury zapozna się z pracami, dokona ich oceny
  i wybierze laureatów konkursu.
 3. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
  – zgodność z tematem;
  – kreatywność twórcza;
  – estetyka wykonania.

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
Kategoria: Aktualności