Archiwum 2019/2020

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Miał on na celu promowanie odpowiedniego zachowania związanego z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Uczeń klasy V, Bartosz Michalczak zdobył III miejsce na szczeblu powiatowym, uczennica […]


W dniach 16,17,18 czerwca 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów pozostałych klas są to dni wolne od zajęć dydaktycznych- nauki zdalnej. Poniżej znajdują się informacje o warunkach przeprowadzenia egzaminu w naszej szkole, z którymi koniecznie trzeba się zapoznać .   INFORMACJA O WARUNKACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY     Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących […]


Do 26 czerwca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających […]


Od 25 maja br.: możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla oddziałów przedszkolnych i  uczniów klas I-III  z możliwością zajęć dydaktycznych; organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, możliwość organizacji zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem. Proszę o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ i MEN.   https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men  


Proszę Państwa o zapoznanie się z listem Ministra Edukacji Narodowej.   Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji […]


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492),rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty […]


Gmina Promna zakupiła laptopy dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Zakup sfinansowany jest w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nasza szkoła ma do użyczenia 9 laptopów […]