Fundacja Koalicja dla Młodych od 2016 roku prowadzi program stypendialny KONICZYNA

skierowany do młodzieży szkolnej, która dzięki stypendium może rozwijać swoje umiejętności i pasje.

Środki na stypendium pozyskujemy od ludzi dobrej woli, darczyńców podczas kwest i zbiórek.

W tym roku ruszamy z akcją „Przybij 5-tkę” i zapraszamy do udziału Państwa szkołę.

Akcja polega na tym, że uczniowie w swoich klasach wrzucają 5 złotych do wcześniej przygotowanych puszek.

Dzięki temu każdy możne wesprzeć zdolnych młodych ludzi, a już jedna klasa będzie mogła przekazać równowartość

miesięcznego stypendium. Każdy uczeń, który wesprzeć akcję otrzyma pamiątkowy znaczek na zakończenie roku szkolnego.

Pomóżmy młodym ludziom spełniać marzenia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa szkołę do nominowania uczniów do stypendium KONICZYNA.

Mamy nadzieję, że wspólnie możemy wspierać młodych ludzi w dążeniu do rozwijania swoich pasji.

Koalicja dla Młodych

W Naszej szkole zbiórka odbędzie się w dniach 17-18.06.2021r. (czwartek i piątek).
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.

Kategoria: Aktualności