W  lutym 2018 roku  resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomach przećwiczyli uczniowie klasy I-III. Ćwiczenia poprzedziły materiały edukacyjne informujące o podstawowych czynnościach ratujących życie.  Kontynuacja zajęć ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa,  a w szczególności umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Tematyka spotkania przygotowana została w oparciu o program edukacyjny ,,Ratujemy i uczymy ratować” pod patronatem Fundacji Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy dla klas 1-3.

Kategoria: Archiwum 2017/2018