Dni 15 – 17.04.2018 r. są wolne od zajęć dydaktycznych. Trwają egzaminy ósmoklasisty.
W dniach od 18 – 23.04.2019 r. w szkole będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna.

Od środy 24.04.2019 r.  w naszej szkole będą odbywać się  zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze. Szkoła będzie funkcjonować w normalnym trybie pracy.

Kategoria: Aktualności