Uchwalenie Konstytucji  3  Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły. W  tym roku z tej okazji uczniowie klasy V na spotkaniu   ,,Uczniowskiego sejmiku” przypomnieli o najważniejszych wydarzeniach historycznych związanych z uchwaleniem przez Sejm Wielki pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Podkreślili jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna, Naród, Wolność. Debata  przeplatana była historycznymi pieśniami patriotycznymi w wykonaniu szkolnych  chórzystek. ,, Witaj Majowa Jutrzenko”, ,, Taki kraj’’, ,,,Historia Polski’’,    bardzo mocno podkreśliły uroczysty charakter tej patriotycznej uroczystości. Spotkanie  zakończyła  pani dyrektor szkoły Lidia Korta –Pielas, która podziękowała za  przygotowanie  występu i  przypomniała o  nadchodzących  majowych świętach państwowych.

Uroczystość przygotowała Mariola  Mokosa