26 czerwca uczniowie klasy VIII pożegnali mury naszej szkoły.
Dyrektor Beata Radecka dziękowała młodzieży za wspólne 9 lat:  „Ktoś mądry powiedział kiedyś, że życie składa się z powitań i pożegnań. To zdanie możemy z pewnością przytoczyć dzisiaj. Nie tak dawno witaliśmy się, a dziś już nadszedł czas pożegnania.”  Życzyła im dobrych wyborów i pomyślności, a także przypominała, że szkoła jest zawsze dla nich otwarta.

Stypendia w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna”.

W ramach programu zostały przyznane stypendia w kwocie po 1 000 zł /osobę dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce. Zgodnie z regulaminem wzięto pod uwagę: średnią ocen z pięciu lat, osiągnięcia i wyróżnienia w konkursach i zawodach sportowych, działalność społeczną. Stypendium otrzymali:

  1. Natalia Pakuła ukończyła Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie z najwyższą średnią ocen z klas IV-VIII– 5,11 (średnia ocen z kl. VIII – 5,29; średnia absolwenta – 5,28)
  2. Klaudia Kolasińska ukończyła Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie ze średnią ocen z klas IV-VIII– 4,59 (średnia ocen z kl. VIII – 4,93; średnia absolwenta – 4,89)
  3. Jakub Czachurski ukończył Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie ze średnią ocen z klas IV-VIII– 4,71 (średnia ocen z kl. VIII – 4,86; średnia absolwenta – 4,89)

Nagroda Starosty
Nagrodę Starosty dla najlepszego ucznia w roku szkolnym 2019/2020, ze średnią  5,50 otrzymał uczeń klasy VI Bartłomiej Danielewicz.

Tegorocznym stypendystom składamy serdeczne Gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów!

Wszystkim Uczniom życzymy wesołych i słonecznych wakacji!

 

 

 

 

Kategoria: Aktualności