5 lutego, w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwach rolnych, uczniowie klas młodszych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem KRUS –  p. Lidią Nader. Pogadanka dotyczyła bezpieczeństwa i właściwego zachowania wobec zwierząt gospodarskich. Wszyscy uczestnicy otrzymali tematyczne kolorowanki a najbardziej aktywni uczniowie nagrody.

Kategoria: Archiwum 2019/2020