Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 9 i 10 listopada 2020,
  • 21 i 22 grudnia 2020,
  • 26, 27 i 28 maja 2021 (egzamin ósmoklasisty),
  • 4 czerwca 2021.
Kategoria: Aktualności