Uczniowie klas I-III wzięli udział w szkoleniu „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2019 r.” w ramach projektu finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.