Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół i przedszkoli w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa prosimy sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
Zaleca się:
– unikanie wyjazdów w regiony, w których wykryto ogniska koronawirusa,
– przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem cieplej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
– jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
– w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły rodzicowi dziecka do 8-go roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą do rodziców, aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły. Do szkoły nie powinni przychodzić również chorzy nauczyciele i pracownicy.

INFOLINIA MINISTERSTWA ZDROWIA
tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

PAMIĘTAJMY, ŻE JEŚLI NIE MIELIŚMY KONTAKTU Z OSOBĄ CHORĄ,
NIE MA POWODU DO OBAW !!!

https://www.gov.pl/…/rekomendacje-ministra-edukacji-narodow…,

Kategoria: Archiwum 2019/2020