Uczniowie samodzielnie lub z najbliższymi, w domu wykonali różne prace, które  zostały wystawiane  na kiermaszu dnia 15 grudnia 2019 r. przed kościołem w Promnie.  Inwencją twórczą wykazało się  również  grono pedagogiczne, znacznie powiększając ofertę. Pomysłowość i oryginalność  pracy wywoływały zachwyt i uznanie w oczach kupujących. Cały dochód ze sprzedaży świątecznych ozdób i dekoracji przeznaczany jest na potrzeby uczniów i placówki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w realizację tego przedsięwzięcia.