17 października 2017 roku w obecności Dyrekcji, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów, ślubowanie na Sztandar Szkoły złożyło 16 uczniów klasy pierwszej. Zgodnie z naszym wieloletnim zwyczajem, podczas uroczystości, uczniowie zaprezentowali swoje wokalno- taneczno- recytatorskie umiejętności.
Pierwszoklasiści wykazali się znajomością symboli narodowych, obowiązków ucznia oraz zachowania się na przejściu dla pieszych. Po zaprezentowaniu części artystycznej uczniów nastąpiła najważniejsza chwila uroczyste ślubowanie i pasowanie. Ukoronowaniem aktu pasowania, było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Najmłodsi otrzymali również wspaniałe upominki ,,Słowniki ortograficzne’’ ufundowane przez rodziców.
Była też chwila na pamiątkowe zdjęcia, po których wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.
Naszym Pierwszoklasistom życzymy bardzo dobrych wyników w nauce, samych radosnych chwil i wytrwałości w Tropieniu Wiedzy.

Kategoria: Archiwum 2017/2018