W dniu 25 listopada, w ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki, odbyły się warsztaty dla uczniów.

Tematyka warsztatów:

Klasy 0 – III: „Przemoc i agresja słowna”'

Klasy IV – VI: „Przeciwdziałanie mowie nienawiści”,

Klasy VII – VIII: „Profilaktyka uzależnień”.