W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492),rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) wprowadzono środki ostrożności w związku z rekrutacją do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej.

Rekrutacja do klasy pierwszej Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie , odbywać się będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. Rodzice proszeni są, aby wnioski wypełniane były elektronicznie  i zeskanowane wysłane droga mailową do 30 kwietnia 2020 roku na adres psppromna39@gmail.com

 

W razie pytań proszę dzwonić pod numer 607256893

PLIKI DO POBRANIA

Zgloszenie dzieci z obwodu 

zgloszenie dzieci spoza obwodu  

 

Kategoria: Archiwum 2019/2020