Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla oddziałów przedszkolnych i  uczniów klas I-III  z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych,
  • możliwość organizacji zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

Kategoria: Archiwum 2019/2020